Tranh chấp khi di sản thừa kế bị người khác chiếm giữ (đang sử dụng hoặc đã được cấp GCN)

TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BĐS

Tranh chấp khi di sản thừa kế bị người khác chiếm giữ (đang sử dụng hoặc đã được cấp GCN)

Tài sản tranh chấp là di sản thừa kế, tuy nhiên đã bị người khác (bao gồm 1 trong các đồng thừa kế) chiếm giữ, quản lý, sử dụng và có thể đã được cấp GCN. Do đó, không thể thực hiện hoặc yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế.

Nhìn chung, đối với loại tranh chấp này, người khởi kiện cần đưa yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng với người đang chiếm giữ di sản. Có thể kèm theo yêu cầu hủy GCN,…Khi đó người yêu cầu bảo về quyền thưa kế cần chứng minh:

 • Quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của người để lại di sản

 • Quyền thừa kế hợp pháp của các đồng thừa kế.

Thực tế, đây là loại tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng giữa người để lại di sản (do những người thừa kế đại diện) với người chiếm đoạt, chiếm giữ di sản. Phương thức giải quyết sẽ giống như các trường hợp trong chủ đề : TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bài viết liên quan cùng nhóm

Bài viết liên quan khác nhóm

Danh sách luật sư tư vấn

 • NGUYỄN THỊ THANH THẢO

  NGUYỄN THỊ THANH THẢO
  Doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ

 • NGUYỄN TẤN LỰC

  NGUYỄN TẤN LỰC
  Phó Giám Đốc

 • NGUYỄN VĂN TÂM

  NGUYỄN VĂN TÂM
  Cố vấn

 • LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

  LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
  Cố vấn cao cấp

 • NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

  NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
  Cộng tác

 • LÊ THỊ THANH THUỶ

  LÊ THỊ THANH THUỶ
  Cộng tác

Đăng ký tư vấn Đăng ký tư vấn Miễn Phí