HƯỚNG DẪN- BÁO CÁO LAO ĐỘNG 2020

HƯỚNG DẪN- BÁO CÁO LAO ĐỘNG 2020

 

STT

THỜI ĐIỂM

TÊN BC

KỲ BC

NƠI NHẬN BC

CSPL

MẪU BÁO CÁO

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

1

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động

Doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động

Mới thành lập

Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (Nếu DN thuộc KCN)

Điều 6 - Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Tải xuống

 

2

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập

Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động

Mới thành lập

Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (Nếu DN thuộc KCN)

Điều 7 - Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

 

Điểm b Khoản 2 Điều 4a Nghị định 95/2013/NĐ-CP (được bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP): Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động

3

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập

Doanh nghiệp được thành lập sau ngày 01/10/2015 phải thông báo số lao động đang làm việc tại đơn vị

Mới thành lập

Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương

Điều 16 - Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

 

 

4

 

Người sử dụng lao động gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định (chỉ đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên)

Mới thành lập

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

Điều 93 Bộ luật Lao động, Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

 

Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động

Danh sách luật sư tư vấn

 • NGUYỄN THỊ THANH THẢO

  NGUYỄN THỊ THANH THẢO
  Doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ

 • NGUYỄN VĂN TÂM

  NGUYỄN VĂN TÂM
  Cố vấn

 • LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

  LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
  Cố vấn cao cấp

 • NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

  NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
  Cộng tác

Đăng ký tư vấn Đăng ký tư vấn Miễn Phí